Elektromarin Elektrik Donanımı carling sigorta ve switchler, Dc devre kesici Panolar, kontrol ve kumanda panoları, PLC, mimik paneller, Kaptan Köşkü Konsol Panelleri, Kablolama, Aküler, Digital Göstergeler, maretron,multiplexed enerji yönetimi ve izleme sistemi
 

Free Trial!
elektromarin hakkında genel bilgiler


MULTIPLEXED ENERJİ YÖNETİMİ VE İZLEME SİSTEMİ

OCTOPLEX sistemi teknenin normal fonksiyonların izlenimi ile birlikte AC ve DC tüketicilerin uzaktan çalıştırılmasını ve izlenmesini de sağlamaktadır.

Bu sistemin yardımıyla, kablolamanın karmaşasından doğan fazla hacim kullanımı önemli ölçüde azaltmaktadır. Bu sistemin yöneteceği aç kapa devreleri, sigorta kutusu ve yük merkezini elin altında olmayan ve sürekli erişim zorunluluğu olmayan bir yere monte ederek yer tasarrufu ve hem kolay hem de basit çalıştırma sağlanabilir.

İleriki zaman aşamalarında çıkması muhtemel yeni cihazlara NMEA 2000 özelliğini taşıyarak uyum sağlayabilir ve güncelleştirilebilirlik özelliğiyle OCTOPLEX sistemi kullanarak kurulu olan teknenin sistemini eskimeden korumaktadır. İleride, sistemin alt yapısını değiştirmeden yeni eklemelere olanak sağlamaktadır.

 

SİSTEMİN KABİLİYETİ:

OCTOPLEX sistemi NMEA 2000 haberleşme protokolü ile tüm AC, DC sigorta devrelerini ve teknenin işleme fonksiyonlarını uzaktan izleme ve kumanda edebilmektedir.

Dolayısıyla sistem aşağıdakileri izleyebilir ve kontrol edebilir:

 1. Anında herhangi bir AC veya DC sigortanın atmasını (trip olayı) uzaktan sesli ve ışıklı ikaz eder.
 2. Uzaktan herhangi bir AC veya DC sigortanın açıp kapatabilir.
 3. Uzakta bulunan dokunmatik ekran veya dijital anahtarlar vasıtasıyla tüm elektriksel yükleri devreye alıp çıkartabilir.
 4. Her bir DC yükün tek başına tükettiği amperajı gösterebilir.
 5. Programlanmış gruplar ve DC aydınlatmayı dokunmatik ekran veya normal aydınlatma anahtarları üzerinden ışık şiddetini ayarlayabilir.
 6. DC sisteminde tüketim olmadığı anda hemen ikaz ışığı yakar.
 7. Arıza anında programlanmış cihazları ikaz eder.
 8. Teknenin sahil ve jeneratör enerjilerin uzaktan izlemelerini sağlar.
 9. Programlanmış yük seviyelerinde seçilmiş yükleri devreye alıp çıkartır. (Örneğin fazla güç harcamasında jeneratörün çökmesini engellemek için gerekli olmayan yükü devreden çıkartabilir).
 10. Düşük voltaj durumunda seçilmiş olan yüklerin devreye alınmasını engellemeye programlanabilir. (Düşük voltaja duyarlı cihazları koruma altına alır)
 11. Jeneratörlerin ve ana makinelerin çalışma parametrelerini gösterir.
 12. Sintine pompalarının çalışmasını ve sintine suyu yüksek seviyelerini tam olarak tüm monitörlerde ve izleme ünitelerinde ikazını verir.
 13. Akü voltajlarını, amperajlarını ve şarj durumlarını izlettirir.
 14. Tankların kontrolü ve seviye gösterimini sağlayabilir.
 15. Tüm NMEA 2000 haberleşmeli elektronik navigasyon cihazlarıyla aynı haberleşme hattı üzerinden bağlanabilir.
 16.  İstenilen ekran grafik çalışmalarına olanak sağlar.

 

SİSTEMİN BASİT OLUŞUMU

 

 • Dokunmatik ekranlar
 • AC sigorta panelleri
 • DC sigorta panelleri
 • Tank sensörleri
 • Sensörlerin ara yüzleri
 • Kontrol solenoid valfları
 • NMEA 2000 elektronik cihazları

SERTİFİKALANDIRMA:

Radio Technical Commission for Aeronautics (RTCA) DO-160E sınıfında sistem tüm alt birimleriyle kurumunca test ettirilip sertifikalandırılmıştır. AC Devre kesicileri Mil Spec standartları karşılayacak şekilde test edilip UL standardında listelenebilir ve CE, Lloyd’lar gibi sertifikasyon kurumların onayını alabilir.
Sistem NMEA 2000 protokolünde haberleşmekte olup radar gibi teknenin hassas tek bantlı haberleşme frekanslı cihazlar ile tam uyum içinde çalışabilmektedir.

KONTROL PANELİ:

Yedeklemeli olabilmesi için minimum 2 adet kontrol paneli kurulması gerekiyor. Kontrol panellerin grafik çalışması serbesttir ve istenilen bir grafik tasarımına olanak sağlamaktadır. Kontrol panelleri multi-fonksiyonlu LCD dokunmatik ekrandan ibarettir. Aşağıdaki çeşitli kontrol ve izleme sayfaları kapsamaktadır:

 • Alarm sistemin izlemesi (yangın, sintine vb.)
 • Devre kesicilerin anahtarlaması ve pozisyon izlemesi
 • Işık şiddetini ayarlanabilir fonksiyonlu aydınlatma devrelerin programlanması
 • Tüm DC yüklerin uzaktan devreye alıp çıkarma
 • DC yüklerin devreden çıkmasının farkına varma (ikaz) ve her DC yükün çektiği amperajın izlenmesi
 • Temel ve gerekli DC yüklerin voltaj ve amperajlarının izlenmesi
 • Temel ve gerekli AC yüklerin voltaj ve amperajlarının izlenmesi
 • Düşük voltaj durumunda devreden çıkması gereken ekipmanların seçebilme olanağı. Sistem bunları otomatik olarak devreden çıkartmaktadır
 • Programlandığı gibi yük atımı
 • Yakıt durumu izlenmesi
 • Su durumu izlenmesi
 • Pompaların durumu izlenmesi
 • Akü setlerin izlenmesi
 • Makinelerin parametreleri izlenmesi
 • Jeneratörlerin parametreleri izlenmesi
 • NMEA 2000 haberleşmeli tüm elektronik seyir cihazların verilerine girilmesi ve izlenmesi

Tüm kontrol panellerin temel olarak aşağıdaki fonksiyonlara sahiptir:

 • İstenen özel AC ve DC devre kesicilerin alarmların düzenlenmesi ve gruplara ayrılabilmesi
 • Sigorta panellerine yeni eklenen ekipmanların verileri girilmesi
 • Bir ekipmanın değişimi durumunda yeni verilerin girilmesi
 • Screen Sleep modunu seçebilme ve ayarlama olanağı
 • Ekran ışık şiddetini ayarlama ve gece modüne geçiş imkânı
 • Seçilmiş amper değerlerinde AC ve DC devrelerinde devreden çıması gereken ekipmanları ve devreleri seçebilme imkânı
 • Düşük voltaj durumunda koruma amaçlı devreden çıkması gereken ekipmanları seçebilme, voltaj normal değerlere döndüğünde o ekipmanların devre girme listesini oluşturabilme imkânı
 • Önceden programlanmış ışık şiddeti ayarlanması gereken ışıkları seçebilme ve çalıştırma imkânı
 • DC ekipmanların anormal tüketiminde ve devreden çımasında alarm isteme olanağı